Duyurular

Tez döneminde olmayıp ders döneminde olan öğrencilerimizin Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almaları zorunludur. Bu dersi, ders seçme eknanındaki BÖLÜM sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Programındaki Anabilim Dalımıza ait olan dersi seçerek alabilirsiniz.