Başvuru Kriterleri

Değerlendirme

Yüksek Lisans

ALES Sınavı Katkısı                        : %50              

Yabancı Dil Katkısı(KPDS/ÜDS) : %15              

Lisans Not Ortalaması                    : %15              

Sınav                                                   :%20

Giriş Başarı Puanı>=60

Doktora

ALES Sınavı Katkısı                        : %50             

Yabancı Dil Katkısı(KPDS/ÜDS) : %15              

Lisans Not Ortalaması                    : %15              

Sınav                                                   :%20

Giriş Başarı Puanı>=70

 

Başvuru Kriterleri

Yüksek Lisans

ALES Sınavı >= 65                

Yabancı Dil  >= 45              

Lisans Not Ortalaması >= 2,2              

Referans Mektubu : Yok              

Niyet Mektubu : Yok

Doktora 

ALES Sınavı >= 70              

Yabancı Dil  >= 55

Yüksek Lisans Not Ortalaması >= 3,0              

Referans Mektubu : Yok

Niyet Mektubu : Yok

Lisans Sonrası Doktora 

ALES Sınavı >= 85             

Yabancı Dil  >= 80              

Lisans Not Ortalaması >= 3,5

Referans Mektubu : Yok

Niyet Mektubu : Yok