Duyurular

Aşağıdaki tabloda gösterilen derslerin adları ve kodları değişmiştir. Ayrıca yeni kredileri de gösterilmektedir. 

Ana Bilim Dalımızın kodu: 22 (ilgili dersin son iki rakamı ana bilim dalı kodunu ifade etmektedir.)

Yüksek lisans uzmanlık alan ve doktora uzmanlık alan dersleri kaldırılmıştır. 

Yüksek lisans ve doktorada seminer dersine kayıt yapması gereken öğrenciler aşağıdaki tablodaki yeni seminer dersine kayıt olacaklardır.