Duyurular

Dijital ortamda yapılan TÖK/TİK toplantıları ve tez savunma sınavlarında, TÖK/TİK toplantı raporlarının ve tezlerin jüri üyelerine iletilmesinde kurumsal e-posta kullanılması, ilgili yazışmaların Enstitüye iletilmesi gerekmektedir.

Tez savunma sınavlarının Ana Bilim Dalı web sayfasında ilanına devam edilecektir ve ek olarak e-posta ile Ana Bilim Dalınız öğretim üyelerine de duyurulacaktır. 

Bu toplantıları Teams üzerinden online olarak gerçekleştirecek öğrenci ve öğretim üyelerimizin balyavuz@gazi.edu.tr adresi üzerinden ana bilim dalı başkanlığından bilgi alabilirler.