Komisyonlar - Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD
Komisyonlar

İntibak komisyonu ve Lisansüstü Eğitim komisyonu

Prof. Dr. Göksel ÖZKAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Önder KOÇYİĞİT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat ÇUBUK (Üye)

Yeterlik komisyonu

Prof. Dr. Atilla Mirati MURATHAN (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Göksel ÖZKAN (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Hakan ATEŞ (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ (Mühendislik Fakültesi)