2018-2019 Bahar Dönemi Sonunda Azami Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler
29 March 2019 | 10:12

2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar dönemi sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan ancak, "Tez Çalışması" dersini seçmesi gerekirken "Tez Hazırlık" dersini seçen ve Tez Çalışmasından 60 AKTS kredisini tamamlayamayan yüksek lisans öğrencilerinin 01/04/2019 tarihine kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na dilekçe vermeleri gerekmektedir. İlgili öğrencilere duyurulur. 

Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Other Announcements