Komisyonlar

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ (Başkan)

Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK (Üye)

Kalite Koordinatörü Ve Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Aydın ŞIK

Doç. Dr. Ömer ASAL

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Etkinlik Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Doç. Dr. Hasan Basri ULAŞ

Akademik Birim Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Aydın ŞIK

Doç. Dr. Ömer ASAL

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Araştırma Üniversitesi İnceleme ve Değerlendirme Birimi Ekibi

Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ

Prof. Dr. Aydın ŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Stratejik Planlama Ekibi

Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ

Doç. Dr. Battal DOĞAN

Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Dery YÜCEL

Yeterlik komisyonu

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN (Teknoloji Fakültesi)

Doç. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Battal DOĞAN(Teknoloji Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)

 


 

background image