Değerler ve Hedefler

Değerler

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde Üniversitemizin seçkin akademik kadrosunun desteği ile kazaların çevresel ve teknik araştırması alanında iyi yetişmiş araştırmacıları, bilgili ve deneyimli yöneticileri, kalifiye elemanları yetiştirme görevini yerine getiren, toplam kalite ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemiş bir birim olarak Fen Bilimleri Enstitüsü altında hizmet vermekteyiz. Ana Bilim Dalımızda verilen lisansüstü derslerin ve içeriklerinin güncellenmesi, bu derslere ait ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin gözden geçirilmesi, eğitim-öğretim çıktılarının ölçülmesi ve lisansüstü tezlerin projeye, yayına, patente, faydalı modele ve markaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir

Hedefler

Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı yaygınlaştırmak.     

Uluslararası öğrencilerin tercih ettiği disiplinlerarası ana bilim dalları arasında yer alınması.  

Disipinlerarası çalışmaların artırılması

Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

Ana bilim dalımızda gerçekleştirilen nitelikli ulusal, uluslararası ve kurumsal bilimsel araştırma projeleri sayısının artırılması

Uluslararası ve ulusal indeksli bilimsel yayın organlarında yer alan Gazi Üniversitesi adresli Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı kaynaklı nitelikli yayın ve atıf sayılarının artırılması

Girişimcilik faaliyetlerinin ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması

Ana bilim dalının kamu ve sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesi ve öğretim üyeleri ve öğrencilerdeki girişimcilik bilincinin arttırılması

Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.

Mezun/öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısının arttırılması

background image