Gazi Üniversitesi
Çift Anadal & Yandal

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI NEDİR?

Çift Ana Dal Programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan bir programdır.

 

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile çift ana dal programı açılabilir.

 

Üniversitemizde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesinde Çift Ana Dal programları uygulanmaktadır.

 

Çift Ana Dal Yönergesi için TIKLAYINIZ!

 

YAN DAL PROGRAMI NEDİR?

Yan dal eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “ana dal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

 

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yan dal programı açılabilir.

 

Üniversitemizde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, esas alınarak, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesinde Çift Ana Dal programları uygulanmaktadır

 

Yan Dal Yönergesi için TIKLAYINIZ!

 

YAN DAL NASIL YAPILIR?

Yan Dal Yönergesi’nde belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerin ikinci yan dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

 

Aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

 

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARININ FARKI

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

YAN DAL PROGRAMI

 

Bu programda; öğrenciler üniversitelerindeki başka bir programın derslerini alarak aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir dalda diploma alırlar.

 

Bu programda; bir ana dala kayıtlı olan öğrenciler başka bir programdan aldıkları dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamladıkları takdirde yan bir dalda sertifika alırlar.