Gazi Üniversitesi
Kampüste Yaşam

 

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

  A) ÖĞRENCİ DANIŞMA VE BURS HİZMETLERİ BİRİMİ

Misyon

Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi, öğrencilerin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olmalarını sürdürmeleri için destekleyici danışmanlık faaliyetlerini yürütür. Öğrencilere psikolojik, sosyal, akademik ve kültürel problemlerini belirlemek ve bu problemlere rasyonel çözümler üretmek ve bu alandaki potansiyellerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve başarı için eğitimlerine danışmak için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Vizyon

Üniversitede öğrenim gören öğrencilere rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri sunmak ve her türlü sağlanmış destek ile bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek birimde kaydedilmesini ve takibini sağlamaktadır.

 

Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Web Sayfası:  https://odm.gazi.edu.tr/

 

  B) KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BİRİMİ

Yükseköğretim Kurumunun hazırlamış olduğu ‘Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına’ göre İhtiyaç sahibi olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilere ödenen ücretler Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esaslarının 9. Maddesi doğrultusunda belirlenmektedir. Belirlenen ücret önce Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Yönetim Kurulu tarafından görüşülür daha sonra Üniversite Yönetim Kuruluna teklif edilerek kabul edilen ücret uygulanır.

Kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre belirlenmektedir.

 

Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Web Sayfası:  https://odm.gazi.edu.tr/

 

  C) ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Üniversitemiz “Engelsiz Üniversite” hedefi doğrultusunda planlama ve uygulamalar gerçekleştirmektedir. Birimin amacı bütünleştirme felsefesi ilkesiyle, tüm bireylerin eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğrenim gördüğü, çalıştığı ve gerekli akademik/sosyal hizmetlerin aktif şekilde verildiği bir üniversite olmak ve farklı disiplinlerle yapılacak akademik ve sosyal çalışmalar ile yenilikçi ve öncü rol üstlenmektir. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi çerçevesinde Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek, tespit edilen ihtiyaçlara göre yapılması gerekenleri planlamak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş olan Engelli Öğrenci Komisyonu faaliyet göstermektedir.

Engelli öğrencilerin Üniversitemiz yerleşkelerinde karşılaştığı fiziki mekânlara ilişkin engelleri tespit etmek amacıyla ‘Erişilebilirlik Tespit Formu’ Engelli Öğrenci Birimine ait internet sayfasında yer almaktadır. Engelli öğrenciler, bulundukları fakültenin Engelli Öğrenci Danışma Birimi Temsilcisine doğrudan ulaşarak Engeliler Öğrenci Biriminin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

 

Engelli Öğrenci Birimi Web Sayfası:  https://engelli-ogrenci-birimi.gazi.edu.tr/?language=tr_TR

 

D) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

 

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Birimi Web Sayfası: https://odm.gazi.edu.tr/view/page/70849