Duyurular

Ana Bilim Dalımız öğrencileri Bilimsel Araş. Yönt. ve Etik Dersi'ne 8. şubeden seçerek kayıt olacaklardır. İlgili ders İnşaat Müh. (Mühendislik Fakültesi) Ana Bilim Dalında açılmaktadır.

Kayıt olacak öğrencilerimize duyurulur. 

Ders öğretim üyesi: Prof. Dr. İbrahim Gürer

Ders programı: Cuma, 13:30- 17:30, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü