Genel Bilgi

Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, 1984 yılında enstitü olarak kurulmuş ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında bir ana bilim dalı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Disiplinlerarası olan ana bilim dalımız çesitli konularda uzmanlaşmış akademik kadrosu ile geniş yelpazede birçok öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir.

Ana Bilim Dalımızın eğitim ve öğretim amaçları öncelikle öz görevimizde belirtilen alanlarda oluşan veya oluşabilecek kazaları çevresel ve teknik olarak akademik düzeyde araştırmak ve bu doğrultuda bilgi üretmek ve lisansüstü seviyede öğrenci ve araştırmacı yetiştirmektir. 

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Üniversitemizin kalite güvence süreçlerinin uygulanması Ana Bilim Dalımızın kalite politikasıdır. Ana bilim dalının gelişimine katkı sağlayacak iç ve dış paydaşların süreçlere katılımını sağlanmak, bu paydaşların beklentilerini değerlendirmek, eğitimde öğrenci odaklı uygulamalar yapmak, araştırmada etik değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan etkin bir araştırma birimi olmak ilkelerimizdir.