İş akış şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsünce tanımlanan eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili iş akış süreçleri ana bilim dalımız tarafından da takip edilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Akış Şeması

Doktora Akış Şeması