Misyon-Vizyon

Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim dalının özgörevi, ulaşım,   endüstriyel, iş ve ev kazalarını teknik olarak inceleyebilecek, sebep-sonuç   ilişkisinde kazaların önlenmesine yönelik çalışmaları yürütecek, risk yönetimi   bilincine sahip, kazalar sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri   inceleyebilecek ve önceden tahmin ederek gerekli önlemleri alabilecek nitelikte,   eğitimin kişisel ve mesleki gelişimle süregeldiği bilincine sahip, mesleki ve   etik değerlere saygılı, üretken, yüksek lisans ve doktora seviyesinde mezunlar   veren, ülke, toplum ve insanlık yararına bilgi üreten bir anabilimdalı olmaktır.

Özgörevde belirtilen niteliklerde yüksek lisans ve doktora mezunları vermek
Eğitim programından beklenen çıktıları   belirlemek, etkin ve çağdaş bir eğitim programı olusturarak yürütmek  ve   güncelliğini sağlamak
Sanayi işbirliği ile anabilim dalının   üretkenliğini ve saygınlığını artırmak
Ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan   bir eğitim ve araştırma birimi olmak