Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun pandemi döneminde yayın şartının ne şekilde uygulanacağına dair aldığı karar aşağıdaki gibidir. 

"Lisansüstü programlarda öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için istenen yayın ve bildiri vb. şartlarının pandemi dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla öğrencinin pandemi dönemi öncesinde kongre veya sempozyumlara müracaatının bulunması, kabul almış olduğunun belgelenmesi ve özeti ile müracaatı halinde yayın şartını sağlamış sayılmasına" karar verilmiştir.