Seminer ve yeterlik - Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD
Seminer ve yeterlik

2018-2019 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde Doktora yeterlik sınavları 02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Yüksek lisans ve doktora seminer tarihleri daha sonra ilan edilecektir.