Duyurular
01 Haziran 2020 18:32

Ana Bilim Dalı öğrencimiz sayın Mehmet Ali ZENGİN'in "Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnşaat Sektöründe
Bir Uygulama" isimli doktora tezinin savunması 08.06.2020 tarihinde saat 13:00'da, online olarak yapılacaktır.