Zorunlu-Seçmeli

2019 yılı içerisinde yapılan müfredat güncelleme çalışmaları kapsamında aşağıdaki dersler zorunlu ders olarak belirlenmiştir. 

Yüksek Lisans Zorunlu Dersi:

5161322 İŞ KAZALARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Doktora Zorunlu Dersi:

5431322 KAZA ANALİZİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER

Ortak Zorunlu Ders:

83FBE7001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

 

Müfredat güncelleme çalışması öncesi ana bilim dalımızdaki zorunlu dersler ile ilgili uygulama ise aşağıda belirtilmiştir. 

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 1 (bir), Doktora Programında ise 1 (bir) ders alınması zorunludur.

Dersin Kodu Dersin Adı
5051322 İleri Matematik I
5441322 Kaza Analizinde Sayısal Yöntemler
5161322 İş Kazaları ve İş Güvenliği