TİK Raporları hakkında
15 April 2019 | 10:27

Doktora TİK formlarının ekinde yer alan TİK raporunun her sayfasının Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilmeden önce TİK üyelerince paraflanması gerekmektedir. 

Other Announcements