Tez Savunması İlanı
13 June 2019 | 17:25

Ana Bilim Dalı öğrencimiz sayın Ayşe Kübra Halıcı'nın "Statik Elektrik ve Gövde Güvenlik Topraklamasının İş Kazalarını Önlemede Etkisinin Değerlendirilmesi ve Metal Sektöründe Yaşanan Elektrik Kaynaklı Kaza Sebeplerinin Önceliklendirilmesi" isimli yüksek lisans tezinin savunması 21.06.2019 tarihinde saat 10:30'da, Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Bölümü 339 nolu Toplantı Salonunda olacaktır. 

Other Announcements