Akademik yayınlar

 • Saliha Çetinyokuş (2018). Consequences Modelling of the Akçagaz Accident through Land Use Planning (LUP) Approach . Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering(IJCCE), 37(4)(252-264).
 • Alper MERT, Saliha ÇETİNYOKUŞ (2019). Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik Kazaların Analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Accepted)
 • Saliha Çetinyokuş (2017). Patlama, Yangın ve Toksik Yayılım Fiziksel Etki Alanının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(7)(845-853).
 • Saliha Çetinyokuş (2017). Kocaeli-Dilovası için Hava Kirleticilerinin Muhtemel Etkilerinin Belirlenmesi. Aksaray University Journal of Science and Engineering, 1(2):(121-133).
 • Saliha Çetinyokuş (2017). Sonuç Analizi ile Belirlenen Etki Mesafeleri Üzerine Atmosferik Seçimlerin Etkisi (ALOHA Yazılımı). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1)(209-217).
 • Ç. Vakkas YILDIRIM, Ömer ASAL, 2012. “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Ankara İmalat Sanayi Örneği”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(103-122).
 • ​Orman, H., Ö. Asal, 2016. “İş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Reyting Ölçümü”, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı İstanbul
 • Temel, İ., Ö. Asal, 2016. “Yeraltı Metal ve Kömür Madenlerinde Kullanılan Yaşam Odalarının Dünya Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı İstanbul
 • Akbaş, A., A., Ö. Asal, 2016. “ Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İş yerlerinde İş Kazası Meydana Getirebilecek Risklerin Araştırılması”, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı İstanbul
 • Zengin, M. A., Ö. Asal, 2017. “İnşaat Sektöründe Çalışan Duruşlarının REBA ve OWAS Yöntemleri ile Ergonomik Analizi”, 9. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi İstanbul
 • Tomas, K., Ö. Asal, 2017. “SEVESO Direktifinin Madencilik Sektöründeki Uygulamaları”, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, Adana
 • Yıldırım, A.K., Ö. Asal, 2018. “The Effect Of The Occupational Health And Safety Education On Student Awareness Level In Vocational And Technical Secondary Education Institutions”, 5. Internatıonal conference On Weldıngtechnologıes Andexhıbıtıon, BosnaHersek
 • Zengin, M. A., Ö. Asal, 2019. “Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama”, 1. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi İstanbul
 • Onur HOŞCAN, Saliha ÇETİNYOKUŞ, 2019. Impact area modelling of hazardous chemical methyl tert-butyl ether (MTBE) through different scenarios, 4th EURASIAN CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, IV.ECOCEE İstanbul
 • Onur HOŞCAN, Saliha ÇETİNYOKUŞ, 2019. Determination of impact areas for industrial accidents: A flammable substance – Propane, 4th EURASIAN CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING,IV.ECOCEE İstanbul
 • Saliha Çetinyokuş, 2018. Salınım Senaryoları Üzerinden H2S için Sonuç Analizi, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Ankara
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ, 2018. 1,2-Epoksi-3- Bütenin Toksik Etkilerinin Modellenmesi, ULUSLARARASI KATILIMLI VII. POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ Eskişehir
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ, Veysel ÖZDEMİR, 2018. Asetalin Patlama Etkilerinin Modellenmesi, ULUSLARARASI KATILIMLI VII. POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ Eskişehir
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ, Şerife Şermin AYDIN, 2017. AMİNLERİN (MONO-, Dİ-METİLAMİN; MONO-, Dİ-ETİLAMİN) MUHTEMEL FİZİKSEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ, 2017. SARİN GAZI İÇİN SONUÇ ANALİZİ, 1.Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Antalya
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ, Sinan Mithat MUHAMMET,Ş. Şermin AYDIN,Ebru Kondolot SOLAK, , 2017. Amonyak Konsantrasyonunun Fiziksel (Toksik, Yangın, Patlama) Etki Mesafeleri Üzerine Etkisi, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Antalya, Belek
 • Saliha ÇETİNYOKUŞ,Ebru Kondolot SOLAK, Ş. Şermin AYDIN, Sinan Mithat MUHAMMET, 2017. Asitlerin (HCl, HF, HNO3, oleum) Toksik Etkileri Üzerine Konsantrasyon ve Senaryo Seçiminin Etkisinin Araştırılması, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Antalya, Belek
 • Betül Kurada, Saliha Çetinyokuş, Mehmet Fatih Şen, Osman Güleşen, 2016. Risk Determination of Technological Disasters: Industrial Accidents, Transportation of Hazardous Chemicals and Critical Infrastructures, 6th International Disaster and Risk Conference IDRC Switzerland, Davos
 • Saliha Çetinyokuş, 2015. Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması, 3. ATEX Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Sempozyumu Kocaeli
 • Saliha Çetinyokuş, Mehmet Akif Alkan, 2015. Endüstri Tesisleri için Koruma Alanlarının Belirlenmesi, III. Tehlikeli Kimysalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi ANKARA

 

background image