Tarihsel gelişim

Gazi Üniversitesi bünyesinde 1983 yılında kurulan Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü' nde, 1993 tarihine kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kazaların Demografisi ve Epidemiolojisi Ana Bilim Dalı, Acil yardım ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kazaların Çevresel Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı ve Trafik Planlaması ve Uygulaması Ana Bilim Dalında yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim yapılmıştır. 1993 yılında sağlıkla ilgili ilk üç program Sağlık Bilimleri Enstitüsüne, Mühendislikle ilgili olan diğer 2 program ise Fen Bilimleri Enstitüsüne devredilmiştir. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü bu tarihten itibaren öğrenci almamıştır. Günümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan disiplinler arası Akıllı Şebekeler, İleri Teknolojiler, Bilgi Güvenliği Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Trafik planlaması ve Uygulaması ile birlikte Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ana bilim dalı eğitim-öğretim ve tez danışmanlıkları, Üniversitemizin çeşitli fakültelerinde çalışmakta olan ana bilim dalımız ile ilgili öğretim üyelerince yürütülmektedir. Ana bilim dalımızda tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programları yer almaktadır.

background image