İş akış şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsünce tanımlanan eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili iş akış süreçleri ana bilim dalımız tarafından da takip edilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Akış Şeması

Doktora Akış Şeması

 

background image