Eğitim amaçları ve kazanımları

Ana Bilim Dalımızın eğitim amaçları öncelikle öz görevimizde belirtilen alanlarda oluşan veya oluşabilecek kazaları çevresel ve teknik olarak akademik düzeyde araştırmak ve bu doğrultuda bilgi üretmek ve lisansüstü seviyede öğrenci ve araştırmacı yetiştirmektir.
Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Üniversitemizin kalite güvence süreçlerinin uygulanması Ana Bilim Dalımızın kalite politikasıdır. Ana bilim dalının gelişimine katkı
sağlayacak iç ve dış paydaşların süreçlere katılımını sağlanmak, bu paydaşların beklentilerini değerlendirmek, eğitimde öğrenci odaklı uygulamalar yapmak, araştırmada etik değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan etkin bir araştırma birimi olmak ilkelerimizdir.

Ders kazanımlarının program çıktıları ile ilişkilendirilmesi ana bilim dalının ders tanımlama formlarında ilgili ders sorumlusu öğretim üyelerince ve ana bilim dalı akademik kuruluca belirlenmektedir.

Ana Bilim Dalımıza ait TYYÇ Mühendislik Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

Yüksek Lisans TYYÇ Tablosu

Doktora TYYÇ Tablosu

background image